Flautokruhy - Letný workshop zobcových fláut v Banskej Štiavnici

                    a čembalové majstrovské kurzy

 7.- 12. júla 2024

Pre koho:

S kým:

Kde:

Organizovaný voľný čas bude prebiehať podľa dohody a počasia v poobednajších hodinách.  Využijeme možnosti, ktoré nám ponúka centrum historického mesta a navštívime atraktívne miesta (Kalvária, Starý a Nový zámok, Botanická záhrada..), vydáme sa k jazeru (s  možnosťou kúpania pre dobrých plavcov!). Večer využijeme na oddych členitú záhradu a priestory Skautského domu, kde sa môžeme hrať, opekať si na otvorenom ohnisku, premietnuť si film, alebo voľne muzicírovať...

Prezentácia hudobných nástrojov

Kurzov sa s milou podporou zúčastní aj expert na flauty (a saxofóny) Peter Kula zo Sax & Flute (www.saxflute.sk), u ktorého môžte zadarmo skonzultovať a dať si zhodnotiť stav vášho nástroja, drobné opravy budú tak isto iba za milý usmev. Tiež si budete môcť vyskúšať zobcovky od značiek Mollenhauer a Yamaha, priečne flauty od Yamahy, Arte a Miyazawy. 

Kedy:     7. -  12. júl2024   (nedeľa - piatok)

Cena kurzu:     170.-Eur  

 Ubytovanie je zabezpečené v Hosteli sv. Juraj (15 eur/ noc) . 

Raňajky sú započítané v cene ubytovania. Cena obeda : 6,50 eur, večera: 6, 50 eur

Uzávierka prihlášok:    1. 6. 2024


Program: 

Nedeľa  

                  10:00 - 12:00   príchod, registrácia, ubytovanie v Skautskom dome

                  12:30 - 13:30  obed

                 14:00 - 17: 00 prvý poobedný blok  

18:00  -  večera, spoločná prechádzka

21:00 - návrat na ubytovňu


Pondelok - Piatok 

                    8:00 - 8:45 raňajky

                    9:00 - 12:00 dopoludňajší blok  (skupinové nácviky pod vedením lektorov)

                    12:30 - 13:30 obed

                    14:00 - 16:00 popoludňajší blok (individuálne hodiny, malé ansámble)

                    16:00 - 18:00 organizované voľnočasové aktivity

                    18:00 - 19:00 večera

                    19:00 - 22: 00 voľný čas

Piatok: 

15:00 - 17:00 generálna skúška na koncert v Kostole sv. Kataríny

18:00 - 19:00 Záverečný koncert v Kostole sv. Kataríny

19:00 - 20:00 záverečný raut pre účastníkov, priaznivcov a rodičov

20:00 - odchod účastníkov workshopu

Pozn.: pri organizovaní voľného času môže dôjsť k časovým posunom (počasie, návšteva múzea, ...)


Podujatie finančne podporili:

Mediálni partneri:

Usporiadateľ: 

 OZ Flautokruhy