Flautokruhy - Letný workshop zobcových fláut v Banskej Štiavnici

a čembalové majstrovské kurzy

 7. - 12. júla 2024

Flautový workshop 

Je určený pre:

Témou tohto ročníka je anglická hudba 16.- 17. storočia v dielach skladateľov Tallisa, Holborna, Ferrabosca, Purcella, a.i.

Čembalové majstrovské kurzy 

Sú vhodné pre:

Aktívni účastníci si prinesú repertoár na ktorom chcú pracovať

Budeme sa venovať témam ako: úvod do sprievodu basso continuo, ornamentácia - rozdiely v európskej hudbe, analýza partitúr, improvizácia okolo generálneho basu, údržba nástroja.

Robin Troman, Bertrand Blondet

S kým?

Hlavní lektori: 

Pomocní lektori: Anna Izakovičová, Martina Cillerová, Zuzana Kovárová Ladzianska

Animátori: Ľudmila Klimková, Andrea Halibožeková, Tatiana Marst

Kde:

Organizovaný voľný čas 

Prebieha podľa dohody a počasia v poobedných hodinách.  

Využijeme možnosti, ktoré nám ponúka centrum historického mesta a navštívime atraktívne miesta, o ktoré v Banskej Štiavnici nie je núdza. Vydáme sa k jazeru s  možnosťou kúpania pre dobrých plavcov! 

Večer využijeme na oddych členitú záhradu a priestory Skautského domu, kde sa môžeme hrať, opekať si na otvorenom ohnisku, premietnuť si film, alebo voľne muzicírovať...

Prezentácia hudobných nástrojov

Kurzov sa s milou podporou zúčastní aj expert na flauty a saxofóny Peter Kula zo Sax & Flute (www.saxflute.sk), u ktorého môžete zadarmo skonzultovať a dať si zhodnotiť stav vášho nástroja. Drobné opravy budú tak isto iba za milý usmev. Tiež si budete môcť vyskúšať zobcovky od značiek Mollenhauer a Yamaha, priečne flauty od Yamahy, Arte a Miyazawy. 

Cena kurzu (bez stravy a ubytovania) : 170.-Eur - aktívny účastník  / 120.- Eur - pasívny účastník 

Ubytovanie v Hosteli sv. Juraj - (13 Eur/ noc -nedeľa - piatok + 3 Eur / raňajky - pondelok - piatok)  80.- Eur

Strava: Cena obeda : 6 eur, večera: 6 eur - 60.- Eur. 

Raňajky sú započítané v cene ubytovania. Občerstvenie a pitný režim počas dňa v cene kurzu.

Spolu: 310.- Eur / 260.- Eur (pasívny)

Aktívnymi účastníkmi sú všetci účastníci flautových kurzov a čembalisti s vlastným repertoárom. Pasívni - účastníci čembalových kurzov - pozorovatelia.

Prosíme o uhradenie platby za kurz do  30. júna 2024

Uzávierka prihlášok: 1. 6. 2024

Program: 

Nedeľa  

13.30 -15.30 príchod, registrácia 

od 14.00                ubytovanie na Skautskom dome

16.00 - 18.00 privítanie, organizačné pokyny, delenie do skupín , distribúcia notového materiálu

18.00 - 20.00 večera, spoločná prechádzka


Pondelok - piatok 

8.00 - 8.45 raňajky

9.00 - 12.00 dopoludňajší blok  (skupinové nácviky pod vedením lektorov)

12.30 - 13.30 obed

14.00 - 16.00 popoludňajší blok (individuálne hodiny, malé ansámble)

16.00 - 18.00 organizované voľnočasové aktivity

18.00 - 19.00 večera

19.00 - 22.00 voľný čas


Piatok: 

15.00 - 17.00 generálna skúška na koncert v Kostole sv. Kataríny

18.00 - 19.00 Záverečný koncert v Kostole sv. Kataríny

19.00 - 20.00 záverečný raut pre účastníkov, priaznivcov a rodičov

20.00 odchod účastníkov workshopu


Pozn.: pri organizovaní voľného času môže dôjsť k časovým posunom (počasie, návšteva múzea, ...)


Podujatie finančne podporili:

Mediálni partneri:

Usporiadateľ: 

 OZ Flautokruhy