Platba

Cena kurzu (bez stravy a ubytovania) : 170.-Eur - aktívny účastník  / 120.- Eur - pasívny účastník 

Ubytovanie v Hosteli sv. Juraj - (13 Eur/ noc, nedeľa - piatok + 3 Eur / raňajky, pondelok - piatok)  80.- Eur

Strava: Cena obeda : 6 eur, večera: 6 eur - 60.- Eur. Raňajky sú započítané v cene ubytovania. 

Spolu: 310.- Eur / 260.- Eur (pasívny) / ...

Prosíme o uhradenie platby za kurz prevodom na účet do  30. júna 2024

(možná platba v hotovosti v deň začiatku workshopu, po dohode)


Názov účtu: OZ FLAUTOKRUHY

IBAN: SK81 0900 0000 0051 9140 4595

Suma: --- €

Poznámka: meno účastníka + ak neplatíte plnú sumu uveďte dôvod (napr. pasívny účastník, bez večere, bez ubytovania a pod.)


P.S. Ak si chcete uplatniť rekreačný poukaz, uhraďte prosím poplatok za kurz z účtu osoby, ktorá si poukaz uplatňuje (nie firma, škola, OZ,..)