Bertrand Blondet

Narodil sa v roku 1962. Potom čo získal diplom z biochémie, venuje sa definitívne hudbe a získava diplomy v hre na flautu na Národnom konzervatóriu v Boulogne - Billancourt a na Parížskom konzervatóriu pod vedením Robina Tromana. V roku 1995 bol vybraný ako poslucháč hodín hry na kornet u Jeana Tubéry (ansámbel La Fenice) v rámci vyššieho cyklu starej hudby na Vyššom konzervatóriu v Paríži (Conservatoire Supérieur de Paris). Certifikát získava v roku 1999. 

Jeho didaktický duch mu umožňuje rozvíjať karieru koncertného umelca a pedagóga. V roku 1992 získava Štátny diplom v hre na staré nástroje (Diplôme d’Etat d’Instruments Anciens).

 Tridsať rokov vyučoval na konzervatóriu XI. obvodu v Paríži a v súčasnosti vyučuje hru na zobcovú flautu a komornú hudbu na konzervatóriu d'Antony. 

Okrem hry na zobcovú flautu sa špecializuje na hru na kornet a účinkuje v súboroch Goudimel (Christine Morel), Da Pacem (Pierre-Adrien Charpy), L’Entretien des Muses (Stéphane Fuget), Huelgas Ensemble (Belgicko, Paul Van Nevel), Monteverdi Orchester Mníchov (Nemecko, Wolfgang Kelber), Ex-Tempore (Belgicko, Florian Heyericke), Les Pages et Chantres de Versailles (Olivier Schnebelli), L’Ensemble Baroque de Stavanger (Nórsko), súbor Gradualia - Les Solistes de l’Opéra - Geneva Studio (dir. Jean-Marie Curti) a ďaľšie. 

Najnovšie účinkoval v Les Épopées (Stéphane Fuget) v uvedení kompletného Lullyho diela Grands motets v spolupráci s palácom vo Versailles. Vďaka absolvovaným školeniam viedol ako dirigent speváckeho zboru aj zbor Cachan Georgesa Migota.